okt 122012
 

DJI organiseert in samenwerking met onder andere de Vakgroep Forensische Geneeskunde regiobijeenkomsten voor artsen werkzaam in penitentiaire inrichtingen en in de Forensische Geneeskunde in november/december van 2012.  Let op: deze bijeenkomsten hebben afwijkende tijden ( van 14.00 tot 18.30 uur) en er is een extra bijeenkomst gepland in Nieuwersluis. In principe is deze bijeenkomst dan ook alleen toegankelijk voor forensisch artsen en justitieel geneeskundigen.

Naast aandacht voor de actuele ontwikkelingen rond GHB verslaving is er ook veel aandacht en tijd ingeruimd voor kennismaking en verbetering samenwerking tussen Forensisch Artsen en Justitieel Geneeskundigen.

Zet deze bijeenkomst alvast in uw agenda en meld u aan via het bijgevoegde inschrijfformulier!
Er kunnen maximaal 40 personen deelnemen per bijeenkomst.

Verdere informatie vindt u hier.