dec 212010
 

Utrecht, 17 december 2010 De Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG) is toegetreden tot de federatie KNMG. Dit is besloten in de Algemene vergadering van de KNMG. Daarmee bestaat de federatie KNMG uit zeven partners: KAMG, LAD, LHV, NVAB, NVVG, Orde van Medisch Specialisten en Verenso.

De KAMG vertegenwoordigt ruim 2.000 artsen die werkzaam zijn binnen het domein van de Sociale Geneeskunde, Publieke Gezondheid en Public Health. Artsen Maatschappij en Gezondheid werken op het snijvlak maatschappij, politiek en gezondheidszorg, onder andere bij GGD’en, ministeries, thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen, GGZ, CIZ, Inspecties voor de Gezondheidszorg, universiteiten, zorgverzekeraars en bij bloedtransfusiediensten. Met de toetreding van de KAMG behartigt de KNMG de belangen van ruim 53.000 artsen en studenten geneeskunde. 

Publieke gezondheid
KNMG-voorzitter Arie Nieuwenhuijzen Kruseman toont zich verheugd over de toetreding: “Met de KAMG heeft de KNMG er een belangrijke groep medici bij gekregen. Het bevorderen van de volksgezondheid is een kerntaak van de KNMG. Deze vertegenwoordigers van de Publieke Gezondheid en Public Health leveren daar een belangrijke bijdrage aan. We zijn blij hen ook te vertegenwoordigen!”
KAMG-voorzitter Ruud Hagenouw, arts M&G, voegt daaraan toe: “Preventie wordt steeds belangrijker binnen de gezondheidszorg. De noodzaak tot het maken van gezondheidsbeleid en het stimuleren van maatregelen ter voorkoming van ziekten wordt steeds groter. Binnen de KNMG kan de KAMG in afstemming met de curatieve sector een waardevolle bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering binnen de gezondheidszorg”.

Wetenschappelijke verenigingen
De volgende Wetenschappelijke en beroepsverenigingen van artsen zijn aangesloten bij de KAMG:
• AJN – Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland
• NVAG – Nederlandse Vereniging Artsen Beleid Management en Onderzoek
• FMG – Forensisch Medisch Genootschap
• NVDG –Nederlandse Vereniging van Donor Geneeskunde
• NVMM – Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde
• VAGZ – Vereniging van Adviserend Geneeskundigen bij Zorgverzekeraars
• VIA – Vereniging van Indicerende en adviserende Artsen
• VIZ – Sectie Infectieziektebestrijding van de Vereniging van Infectieziekten
• VvAwt – Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding
Als toehoorder neemt het LOSGIO – Landelijke Overleg van Sociaal geneeskundigen in Opleiding deel aan de Koepel KAMG.