nov 112010
 

Het FMG heeft een platform voor E-learning.
Op dit platvorm staan on demand modules forensische geneeskunde. Het aanbod gaat ontwikkeld worden in samenwerking met de commissie Wetenschap en onderwijs van het FMG en zullen geaccrediteerd zijn.

We staan open voor ideeën en suggesties. Deze kunnen hier gemeld worden.