sep 282012
 

Eigenlijk weet bijna niemand hoe het onderscheid tussen natuurlijke en niet-natuurlijke dood kan worden gemaakt. Een minderheid kent de inhoud van de begrippen en een meerderheid is rotsvast overtuigd dat een niet-natuurlijke dood per definitie een misdrijf betekent. Zodra er debat ontstaat, betrekt men de stellingen. De onwil van een natuurlijke dood af te stappen is minstens zo hardnekkig als de wil eraan vast te houden als men eenmaal op dat spoor zit.

Sinds jaar en dag is bekend dat een arts bij het beoordelen van de causale toedracht van het intreden van de dood bevoegd is zelf een onderbouwde keuze te maken. De definities van natuurlijke en nietnatuurlijke dood zijn vast omlijnd, de interpretatie van de wereld daartussen is echter onderhevig aan inzicht, begrip, waarneming en overtuiging. Stuk voor stuk begrippen die nog wel eens botsen met de juridische wereld waar alles helder, duidelijk en niet voor andere uitleg vatbaar zou moeten zijn.

Tijdens dit symposium illustreren ervaren medisch en juridisch specialisten de onderliggende gedachten bij deze begrippen. Aan de hand van beeldende casuïstiek krijgt u praktische handvatten en een voorzet tot nadenken. Moet de B-verklaring nog wel worden ingevuld? Kan de A-verklaring niet beter worden vervangen door een verklaring met ‘overlijden zonder indicatie op strafrechtelijk vervolgbaar feit’? Natuurlijk worden niet alle misdrijfgevallen herkend, net zoals niet altijd kan worden vermeden dat een lichaam ten onrechte in beslag genomen wordt. Het doel van dit symposium is duidelijkheid te geven over de geest van de wet, zonder de letter van de wet geweld aan te doen. Het gaat erom de functie van de wet, het ondervangen van strafrechtelijk vervolgbare feiten bij overlijden, optimaal te ondersteunen.

Wij ontmoeten u graag op 30 oktober!

Hier de Folder

Programma
09.15 uur Registratie en ontvangst
Dagvoorzitter: Robert Helle
09.45 uur Welkomstwoord en inleiding door de dagvoorzitter
10.00 uur De mythe van de doodsoorzaak
• Frank v.d. Goot
10.20 uur De doodsoorzaak in juridische context
• Wilma Duijst
10.40 uur Koffiepauze
11.00 uur De diverse dimensies van het begrip ‘doodsoorzaak’
• Kees Das
11.20 uur De NODO procedure
• Esther Edelenbos
11.40 uur Discussie
12.00 uur Lunchpauze
In de middag wordt casuïstiek besproken. De casus worden ingeleid door Wilma Duijst en Frank van de Goot en besproken met het panel en de zaal
13.00 uur Casuïstiek deel 1
1. Zwangerschapsbeëindiging op maternale indicatie
2. Wiegendood
3. Dood op het voetbalveld
4. Tiener overleden na vechtpartij
5. Dood op het werk
15.05 uur Theepauze
15.30 uur Casuïstiek deel 2
1. Moord in een flat
2. Medische fout?
3. Verdronken
4. Gebroken heup
17.00 uur Afsluiting door de voorzitter

Inschrijven
U kunt zich voor deze bijeenkomst inschrijven via
de agenda op www.scem.nl.
Hier vindt u tevens alle informatie over betaling
en inschrijfvoorwaarden.

Het inschrijfgeld bedraagt:
€ 245,- bij inschrijving én betaling
t/m 15 oktober 2012
€ 265,- bij inschrijving én betaling
vanaf 16 oktober 2012
Doelgroep
Forensisch artsen, forensisch pathologen, medewerkers forensische instituten, rechters, officieren van justitie, advocaten, FSO-adviseurs, specialisten ouderengeneeskunde, kinderartsen en huisartsen. Andere belangstellenden zijn eveneens van harte welkom
Accreditatie
Aangevraagd bij ABSG, NVK en ABC1

Datum en locatie
Dinsdag 30 oktober 2012
Stadion Galgenwaard
Herculesplein 241
3584 AA Utrecht