okt 312012
 

JGZ-medewerkers constateren bij kinderen weleens letsel met een twijfelachtige oorzaak. De forensische artsen van AGZ van de GGD Amsterdam, die onder meer voor het letselspreekuur werken, hebben grote expertise op het gebied van letselbeoordelingen. Daarom is per 1 oktober een pilot gestart waarbij deze expertise wordt ingezet om JGZ-medewerkers werkzaam bij de GGD Amsterdam van een gedegen letselbeoordeling en advies te voorzien.

Als de JGZ-medewerker advies nodig heeft over een letsel, dan maakt ze foto’s van het letsel met bijvoorbeeld een iPad, fototoestel of smartphone en stuurt deze naar de dienstdoende forensisch arts. Deze beoordeelt het letsel en mailt dezelfde dag nog zijn oordeel en advies naar de JGZ-medewerker.

Kees Das (clusterhoofd AGZ, GGD Amsterdam): “De forensische artsen van AGZ hebben in het verleden cursussen over letselherkenning gegeven aan JGZ-medewerkers. Voor veel letsels hebben ze ons ook niet meer nodig. Maar voor de twijfelgevallen is het erg belangrijk dat er toch een gedegen beoordeling en advies komt. Als blijkt dat er sprake is van mishandeling, doet de JGZ-medewerker namelijk aangifte bij het Amsterdams Meldpunt Kindermishandeling en met een goede letselbeoordeling sta je dan een stuk sterker. Uiteindelijk komt deze pilot dus de signalering en bestrijding van kindermishandeling ten goede en daar ben ik erg blij mee.”

Elisabeth Jens (clusterhoofd JGZ, GGD Amsterdam): “Voor JGZ’ers is het prachtig dat zij een beroep kunnen doen op de expertise van de forensische artsen. Weer een mooi voorbeeld van GGD-brede samenwerking die ten goede komt aan de Amsterdamse en Amstellandse jeugd.”

Deze pilot wordt na één jaar geëvalueerd. De contactpersonen vanuit AGZ en JGZ zijn resp. clusterhoofd Kees Das (AGZ) en aandachtsfunctionaris kindermishandeling Marjolein Keij (JGZ).

Bron: GGD Vizier, GGD Amsterdam.