sep 052011
 

Maklu-Uitgevers en GGD IJsselland nodigen u van harte uit op de

Mini-conferentie
Strauss Kahn in Nederland
Of de stand van de Forensische en penitentiaire geneeskunde in Nederland.
——————————————————————————–

N.a.v. de verschijning van het nieuwe handboek “Forensische en penitentiaire geneeskunde” onder redactie van Wilma Duijst en Kees Das.
De forensische geneeskunde is wellicht de meest mediagenieke tak van de geneeskunde, aangezien ze kan helpen bij het oplossen van een misdrijf. Medische kennis wordt concreet toegepast ten behoeve van justitieel onderzoek en rechtszaken. Daarbij komt kennis kijken van ondermeer verslavingen, toxicologie, anatomie, dna, wapens en de daardoor veroorzaakte verwondingen en bloedsporen, ontbindingsprocessen etc.
In een gelijkaardige criminele sfeer is vervolgens ook de penitentiaire geneeskunde actief: onderzoek bij de gedetineerde verdachte of veroordeelde van een misdrijf.


Zojuist verscheen bij uitgeverij Maklu een nieuw handboek waarin deze geneeskunde in strafrechtelijke context uit de doeken wordt gedaan.
Naar aanleiding daarvan wordt in een mini-conferentie de status quo van de forensische en penitentiaire geneeskunde in Nederland anno 2011 opgemaakt. Ondanks het wetenschappelijk belang van deze tak, bestaat er hier te lande bijvoorbeeld geen hoogleraar forensische geneeskunde.

Als actuele casus wordt het forensisch onderzoek in zedenfeiten toegelicht. Hoe zou de affaire Strauss Kahn in Nederland zijn verlopen? Hoe zou de concrete totstandkoming en beoordeling van het bewijsmateriaal zijn verlopen als de feiten zich niet in New York maar in Amsterdam hadden voorgedaan?

——————————————————————————–
Programma

Welkom
Mw. Nicolette Rigter directeur GGD en GHOR IJsselland

Geneeskunde in strafrechtelijke context
Dr. mr. Kees Das, GGD Amsterdam

De forensische geneeskunde in Nederland
Mr. dr. Wilma Duijst, Voorzitter Forensisch Medisch Genootschap, GGD IJsselland.

Strauss Kahn in Amsterdam of Forensisch onderzoek bij zedendelicten
drs. Joris Stomp, GGD Amsterdam

Overhandiging 1e exemplaar
“Handboek Forensische en penitentiaire geneeskunde”
aan dhr. Y. Schat, GGD Nederland en mw. drs. H.E. van Schiereck, DJI.

Borrel
——————————————————————————–
Dinsdag 27 september 2011, 14.00 uur – 16.00 uur
GGD IJsselland, Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle
(routebeschrijving)

Deelname is kosteloos, aanmelding is noodzakelijk.
Wilt u aanwezig zijn, klik dan hier.

Klik hier voor meer informatie over het boek.
——————————————————————————–
Maklu-Uitgevers n.v.
Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen, Tel.: + 32 (3) 231 29 00, Fax: +32 (3) 233 26 59
btw BE 0412.602.267 – RPR Antwerpen