Aanmelden

 

Elke forensisch arts of FMG lid kan zich aanmelden voor deze discussiegroep. Leden van de discussiegroep kunnen e-mails verzenden naar een centraal mailadres (forensisch@yahoogroups.com), waarna deze mail automatisch wordt doorgestuurd naar alle aangesloten leden. Iemand die wil reageren kan dit gewoon doen met de bekende ‘reply’-knop. Deze reactie wordt dan weer verspreid naar alle leden. Zo ontstaat er een discussie, waar iedereen op elk gewenst moment aan kan meedoen. Uiteraard zijn er spelregels waaraan men zich dient te houden. Zo moet het onderwerp relevant zijn voor de beroepsgroep.
Om e.e.a. soepel te laten verlopen, is er een ‘spelleider’, de z.g. moderator. Deze kan (procedureel) adviseren en ondersteunen, maar heeft ook de mogelijkheid om in overleg met het bestuur van Formedex corrigerend op te treden.