Achtergrond

 

De meeste forensisch artsen werken tijdens diensten alleen en moeten alle vragen en problemen zelfstandig oplossen. Formedex heeft gemerkt dat er onder forensisch artsen maar ook anderen werkzaam op forensisch gebied behoefte bestaat om onderling te communiceren. Communicatie binnen het forensische werkveld is een heel belangrijke factor om nieuws en wetenswaardigheden uit te wisselen, elkaar bij te praten, elkaar vragen te kunnen stellen, jurisprudentie en casuïstiek uit te wisselen, en eventueel zelfs tot een gemeenschappelijke opinie te kunnen komen binnen de het werkveld.
Het is lastig om frequent onderling contact te hebben: de afstanden zijn vaak groot, agendaplanning geeft problemen, enz. Om toch een brug te kunnen slaan, maakt Formedex gebruik van nieuwe communicatietechnieken. Omdat vrijwel elke arts toegang heeft tot het internet en e-mail, is er een elektronische discussiegroep in het leven geroepen.