Discussieonderwerpen

 

Feitelijk alles wat relevant kan zijn voor het werkveld kan besproken worden. Denk aan inhoudelijke problemen, casuïstiek, mediabelangstelling en dergelijke. De discussiegroep is opzettelijk laagdrempelig gehouden. Volledigheidshalve moet worden opgemerkt dat Formedex niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor hetgeen er op de discussiegroep wordt besproken. ook is het voor het bestuur niet mogelijk om elk bericht eerst te beoordelen voordat het toegelaten wordt. Dat zou ook een vlotte discussie onmogelijk maken.