Spelregels

 

Iedereen die zich aansluit bij de discussiegroep conformeert zich aan de volgende regels:

 1. Het email adres van de discussiegroep is forensisch@yahoogroups.com
 2. De discussiegroep is uitsluitend toegankelijk voor artsen werkzaam in de forensisch geneeskunde en FMG leden.
 3. In de discussiegroep worden uitsluitend onderwerpen besproken die van belang kunnen worden geacht voor (een significant deel van) de leden.
 4. De discussiegroep dient voor het voeren van discussies, voor het vragen van feedback, voor het elkaar informeren en attenderen. Ook kunnen er bekendmakingen en oproepen op gepost worden.
 5. Deelnemers betrachten onderling respect en hoffelijkheid. Negatieve uitingen jegens elkaar of jegens derden worden niet getolereerd. Hetgeen op de discussiegroep geschreven wordt mag niet worden gebruikt om elkaar op welke wijze dan ook te benadelen.
 6. Deelnemers verplichten zich om naar buiten toe zeer vertrouwelijk om te gaan met zaken die in de discussiegroep besproken worden. In het bijzonder geldt dat voor casuïstiek.
 7. Inbreng van casuïstiek gebeurt zo mogelijk in ge-anonimiseerde vorm. Mocht het gaan om casuïstiek die erg gevoelig ligt, b.v. die ‘onder de rechter’ is of omdat het een zaak van groot maatschappelijk belang betreft, wees dan uiterst terughoudend met het inbrengen op de discussiegroep. E-mail kan nl. altijd door kwaadwillende mensen onderschept worden. Mocht u toch over een dergelijke casus willen overleggen, neem dan kontakt op met het forensisch medisch expertisecentrum (Formedex).
 8. De moderator van de discussiegroep verleent ‘spel-technische’ ondersteuning, ziet toe op een ordelijk verloop van de discussies en kan zonodig ingrijpen.
 9. De moderator kan deelnemers ‘onder toezicht’ plaatsen, in het geval dat er door die deelnemer ongewenste mails worden verzonden naar de discussiegroep. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om mails die o.i.v. computervirussen worden geproduceerd. Dat houdt in dat de mails van die afzender handmatig door de moderator worden beoordeeld alvorens gedistribueerd te worden. Degene die onder toezicht wordt geplaatst krijgt hiervan altijd meteen een melding, en eveneens als het toezicht weer wordt opgeheven.
 10. De moderator zorgt ervoor dat de gegevens van de deelnemers zo goed mogelijk afgeschermd worden tegen virussen, spam, mail harvesting etc.
 11. Attachments kunnen niet met de mail worden meegestuurd. Ze worden automatisch verwijderd. De reden is dat virussen zich kunnen nestelen in attachments en zich via discussiegroepen razendsnel kunnen vermenigvuldigen.
 12. Gebruik bij mails aan de discussiegroep altijd een toepasselijke titel (subject).
 13. Als gereageerd wordt op een eerdere mail, dan wordt het deel van die eerdere mail waarop de reactie betrekking heeft eerst geciteerd, waaronder de reactie volgt. Voorkom dat er een steeds langer wordende onleesbare keten van reactie op reactie op reactie ontstaat.

Wilt u reageren maar is die reactie alleen nuttig voor de schrijver van de eerdere mail, dan kan de mail beter direct – buiten de discussiegroep om – naar de betreffende persoon gestuurd worden.