sep 012010
 

Medcellen gangische zorg aan personen ingesloten op een politiebureau is meer dan huisartsgeneeskunde. Door de arrestatie spelen emoties vaak een rol. Maar ook letsels, intoxicaties, het ontbreken van een medisch dossier en onduidelijkheid over de gebruikte medicatie maken medische zorg aan arrestanten gecompliceerd. Wat te doen bij vermoeden van TBC of scabies? Wanneer onderneem je actie en wanneer is afwachten verantwoord? De uitvoering van medische zorg door verpleegkundigen is in opkomst binnen de arrestantenzorg. Formedex heeft  ervaring met het opleiden en inzetten van deze nieuwe beroepsgroep. Lees verder>>