sep 012010
 

zedenSporenonderzoek bij slachtoffers van sexueel misbruik is door de ontwikkeling van het DNA-onderzoek zeer complex geworden. Van de forensisch arts wordt grote nauwkeurigheid vereist en aan de onderzoeksruimte worden hoge eisen gesteld. Gebruik van de crimescoop heeft sinds enkele jaren zijn intrede gedaan. Naast sporenonderzoek spelen ook medische aspecten zoals anticonceptie, infectierisico en letsels een rol. Begeleiding van het slachtoffer vereist specifieke vaardigheden. Lees verder>>