aug 312010
 

Sinds de douane en de Koninklijke Marechaussee onder meer via zogenaamde 100%-controles op Schiphol op drugssmokkel controleert, weten we dat smokkel van met name cocaïne in het lichaam veelvuldig plaats vindt en dat de smokkelaars creatief zijn in het ontwikkelen van telkens weer nieuwe methoden.

Meest toegepast is het slikken van bollen die tussen de 4 en 10 gram zuivere cocaïne bevatten. Het aantal geslikte bollen varieert van enkele tientallen tot soms wel 150 stuks. Daarnaast kennen we zogenaamde duwers, plakkers en stuffers en combinaties hiervan. Duwers brengen de smokkelwaar anaal of vaginaal in. Het zijn vaak grote bollen, of kleinere verzameld in een grotere verpakking. Plakkers plakken de verboden waar op het lichaam en stuffers zijn kleine dealers die bij arrestatie hun daghandel doorslikken. Bij stuffers zijn de drugs meestal slecht verpakt, maar omdat het kleine hoeveelheden zijn en het vaak al versneden is, leidt lekkage zelden tot grote medische problemen

Bollenslikkers hebben het grootste risico op medische complicaties en overlijden. De meest voorkomende complicaties ontstaan door intoxicatie met cocaine (knappen en lekken van bollen) of door een ileus. Daarnaast ziet men nog wel eens urineretentie na verwijdering van een vaginale bol. Als een bol knapt komt er zoveel zuivere cocaïne (0,5 – 2 g) vrij dat dit vrijwel altijd tot de dood leidt. Bij een lekkende bol zijn intoxicatieverschijnselen – met name tachycardie, hypertensie en gedragsveranderingen – soms maar kort aanwezig. Dit is verraderlijk omdat bij presentatie in een ziekenhuis vaak geen symptomen meer aanwezig zijn en men toch snel moet ingrijpen.
Dit vereist wel kennis van de te verwachten symptomen, alertheid van iedereen die met de slikker te maken heeft en vooral ook goede afspraken met het ziekenhuis waarnaar verwezen wordt.

Op Schiphol-Oost bestaat inmiddels ruim 5 jaar ervaring vastgelegd in protocollen. In samenwerking met het VU Medisch Centrum is een protocol voor de tweede lijn opgesteld. Soms wordt al operatief ingegrepen op basis van de waarneming van het detentiecentrum dat de patiënt kwalitatief slechte bollen heeft geslikt.
Wilt u meer informatie over symptomatologie, verwijscriteria bij goede en slechte bollen, of heeft u interesse in het slikkersprotocol van het VUmc, neem dan contact op met Formedex.