sep 022010
 

Herkennen van huiselijk geweld en interpreteren van letsels die daar bij passen wordt door veel artsen als lastig ervaren. Recent is onderzoek gedaan onder huisartsen in Amsterdam. Ongeveer tweederde  van de huisartsen gaf aan dat gedurende de huisartsenopleiding aandacht besteed werd aan de signalering van lichamelijke mishandeling; een zelfde deel van de huisartsen heeft na- en/of bijscholingen gevolgd op dit gebied. Desondanks geeft bijna driekwart van de huisartsen aan belemmeringen en/of beperkingen te ervaren bij het signaleren van lichamelijke mishandeling.  Hier het artikel>>

Niet verwonderlijk dat het merendeel van de huisartsen positief stond tegenover het idee artsen de mogelijkheid te bieden vermoedens van lichamelijke mishandeling direct te bespreken met een forensisch arts. Dit zou kunnen bijdragen aan het vermogen van artsen lichamelijke mishandeling te signaleren. 

Consultatie van een forensisch arts kan bij Formedex telefonisch. Men krijgt via een meldkamer een forensisch arts aan de lijn. Ook is het mogelijk de casus met foto’s te emailen. Men kan kiezen uit antwoord per mail of telefonisch. 

Forensische consultatie kan nuttig zijn op het moment er lichamelijk letsel gesignaleerd wordt door de (huis) arts, maar niet duidelijk is of er werkelijk sprake is lichamelijke mishandeling.

Informatie die relevant is voor een goede beoordeling:

  •  Aard letsel (plaats, type, grootte, vorm, kleur)
  •  Wat is anamnestisch de toedracht?
  •  Is er twijfel over de vertelde toedracht?
  •  Zijn er meer letsels gezien?
  •  Overige relevante gegevens