sep 272010
 

Bij medische aandoeningen bij arrestanten en gedetineerden kan aan de forensisch geneeskundige medisch advies gevraagd worden door betrokkene zelf, zijn advocaat, de rechtbank, politie of de officier van justitie. De vraagstelling betreft meestal de beoordeling van:

– geschiktheid tot verblijf in een cel.
– reisvaardigheid bij uitzetting van vreemdelingen (met als voorbeeld fit-to-fly beoordelingen).
Рhet uitleveren aan het buitenland voor medewerking  aan de rechtsgang aldaar.
– medische noodzaak voor behandeling, verwijzing naar ziekenhuis voor verdere diagnostiek en behandeling en indicatiestelling voor overplaatsing naar het penitentiair ziekenhuis in Den Haag.
– in staat zijn om gehoord te worden

Bij een dergelijke vraagstelling zal altijd eerst een gesprek en onderzoek van betrokkene plaatsvinden. Zonodig (en mogelijk) wordt met diens toestemming gerichte informatie bij de behandelende arts opgevraagd. Na de beoordeling wordt een adviesbrief gestuurd naar de aanvrager.