sep 012010
 

In de forensische geneeskunde spelen wettelijke regelingen een belangrijke rol. In het wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering zijn veel bepalingen opgenomen die voor de forensisch arts van belang zijn. Wat mag de arts, de verdachte, de politie wel of niet?

De forensisch arts heeft verschillende taken en rollen. Het hangt ook van zijn positie (‘pet’) af wat wel of niet mag of kan. Als onderzoeker in opdracht van politie en justitie heeft de forensisch arts de taak om aan hen terug te rapporteren. Als behandelend arts van arrestanten moet hij net als alle andere artsen het beroepsgeheim respecteren.

Een belangrijke wet voor forensisch artsen is de Wet op de Lijkbezorging (WLB). In deze wet staan diverse bepalingen over de lijkschouw, de gemeentelijk lijkschouwer en de procedure bij een natuurlijke dood en een niet-natuurlijke dood. Juist de forensisch arts/gemeentelijk lijkschouwer moet deze bepalingen kennen, omdat hij geacht wordt de expert te zijn op dit terrein, naast ambtenaren van de burgerlijke stand en uitvaartondernemers.

Het ‘rijden onder invloed’ is een belangrijk onderdeel van de Wegenverkeerswet en niet te vergeten van de jurisprudentie in dit verband. Blaastest, bloedafname, urineproef, weigering van deze onderzoeken en onderzoek bij bewusteloze personen…. De forensisch arts moet weten wat wel en niet mag.

De DNA-wetgeving is ook voor forensisch artsen van belang. Personen die veroordeeld zijn voor bepaalde delicten zijn onder zekere voorwaarden verplicht mee te werken aan afname van DNA-materiaal (wangslijmvlies). Maar wat als de betrokkene weigert of zich heftig verzet? Het expertisecentrum kan helpen.

Bij de orgaandonatieprocedure (geregeld in de Wet Orgaandonatie) speelt de gemeentelijk lijkschouwer gewoonlijk ook een rol, omdat veel donoren verkeersslachtoffers zijn en er dus sprake is van een niet-natuurlijke dood. Wat gaat voor: sporenonderzoek of donatieprocedure? Hoe wordt hersendood vastgesteld? Wie moet nagaan na of iemand een donorcodicil heeft? Allemaal vragen waar een forensisch arts mee geconfronteerd kan worden.

Ook bij de melding van euthanasie speelt de gemeentelijk lijkschouwer een belangrijke rol. Een deel is vastgelegd in de wet, maar in de praktijk blijken er keer op keer vragen over de procedures en bevoegdheden van gemeentelijk lijkschouwer, toetsingscommissie en officier van justitie. Formedex helpt u verder.