Links

 

Klik hier voor een overzicht met handige apps voor de forensisch arts.

Forensische organisaties

Excited Delerium Syndroom

Tijdstip overlijden

Verzamelingen forensische links

Forensische odontologie

Forensische entomologie

DNA

Forensisch toxicologie

Discussie forums

Opleiding en training

Algemeen medisch